Cerebral Ventricles

Hjärnventriklar

Svensk definition

Vätskefyllda och med varandra förbundna hålrum i hjärnan.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cerebral Ventricle Ventricle, Cerebral Ventricles, Cerebral Cerebral Ventricular System Cerebral Ventricular Systems System, Cerebral Ventricular Systems, Cerebral Ventricular Ventricular System, Cerebral Ventricular Systems, Cerebral Foramen of Monro Monro Foramen