Cerebrospinal Fluid

Cerebrospinalvätska

Svensk definition

En vattnig vätska som ständigt produceras i plexus choroideus och cirkulerar runt ytan av hjärnan, ryggmärgen och i hjärnventriklarna.

Svenska synonymer

CSF Liquor cerebrospinalis Ryggmärgsvätska Spinalvätska

Engelska synonymer

Cerebrospinal Fluids Fluid, Cerebrospinal Fluids, Cerebrospinal Cerebro Spinal Fluid Cerebro Spinal Fluids Fluid, Cerebro Spinal Fluids, Cerebro Spinal Spinal Fluid, Cerebro Spinal Fluids, Cerebro