Blood-Brain Barrier

Blod-hjärnbarriär

Svensk definition

Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden.

Engelsk definition

Specialized non-fenestrated tightly-joined ENDOTHELIAL CELLS with TIGHT JUNCTIONS that form a transport barrier for certain substances between the cerebral capillaries and the BRAIN tissue.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Barrier, Blood-Brain Barriers, Blood-Brain Blood Brain Barrier Blood-Brain Barriers Hemato-Encephalic Barrier Barrier, Hemato-Encephalic Barriers, Hemato-Encephalic Hemato Encephalic Barrier Hemato-Encephalic Barriers Brain-Blood Barrier Barrier, Brain-Blood Barriers, Brain-Blood Brain Blood Barrier Brain-Blood Barriers