Body Fluids

Kroppsvätskor

Svensk definition

Flytande beståndsdelar av levande organismer.

Engelsk definition

Liquid components of living organisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Body Fluid Fluid, Body Fluids, Body