Body Fluid Compartments

Kroppsvätskerum

Svensk definition

De båda faser mellan vilka vatten och andra kroppsvätskor fördelas: den extracellulära och den intracellulära. Med annan terminologi kan tre faser anges: den intracellulära, den interstitiella och den intravasala.

Engelsk definition

The two types of spaces between which water and other body fluids are distributed: extracellular and intracellular.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Body Fluid Compartment Compartment, Body Fluid Compartments, Body Fluid Fluid Compartment, Body Fluid Compartments, Body