Fluid Shifts

Kroppsvätskeförskjutningar

Svensk definition

Omfördelning av kroppsvätskor. Förskjutning från nedre delarna av kroppen till överkroppen inträffar under såväl simulerade som verkliga förhållanden av viktlöshet, med minskning av den totala kroppsvattenvolymen och tillfälligt hypovolemiskt tillstånd som följd. Sådana förskjutningar förekommer även efter hemodialys, och orsakas då av elektrolytobalans.

Engelsk definition

Translocation of body fluids from one compartment to another, such as from the vascular to the interstitial compartments. Fluid shifts are associated with profound changes in vascular permeability and WATER-ELECTROLYTE IMBALANCE. The shift can also be from the lower body to the upper body as in conditions of weightlessness.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Shifts, Fluid