Physiological Phenomena

Fysiologiska fenomen

Svensk definition

Funktionerna hos levande organismer och deras kroppsdelar, samt de fysiska och kemiska faktorer som hör samman därmed.

Engelsk definition

The functions and properties of living organisms, including both the physical and chemical factors and processes, supporting life in single- or multi-cell organisms from their origin through the progression of life.

Svenska synonymer

Fysiologiska processer Fysiologiska begrepp

Engelska synonymer

Phenomena, Physiological Phenomenas, Physiological Physiological Phenomenon Phenomenon, Physiological Physiological Concepts Concept, Physiological Concepts, Physiological Physiological Concept Physiological Processes Processes, Physiological Physiological Process Process, Physiological