Growth and Development

Växt och utveckling

Svensk definition

Den serie av förändringar i form, storlek, beståndsdelar och funktioner som en enskild organism genomgår under tiden från sitt ursprung till slutlig storlek och mognad.

Engelsk definition

The series of changes to the shape, size, components, and functions of an individual organism that occur over time as the organism progresses from its initial form to full size and maturity.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Development and Growth