Human Development

Människans utveckling

Svensk definition

De fortlöpande förändringar av de fysiologiska och psykologiska funktionerna som sker hos en människa under hennes livstid.

Engelsk definition

Continuous sequential changes which occur in the physiological and psychological functions during the life-time of an individual.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Development, Human