Diet, Food, and Nutrition

Kost, mat och näring

Svensk definition

Begrepp som handlar om näringsfysiologi, inklusive grupper av näringsämnen, nutritionsfenomen och -processer, matvanor och mätbara näringsparametrar.

Engelsk definition

Concepts involved with nutritional physiology, including categories of substances eaten for sustenance, nutritional phenomena and processes, eating patterns and habits, and measurable nutritional parameters.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.