Nutritional Physiological Phenomena

Näringsfysiologi

Svensk definition

Processer och egenskaper hos levande organismer, genom vilka de tar upp och balanserar förbrukningen av näringsämnen för energi- och värmealstring eller för produktion av material för tillväxt, underhåll och reparation av vävnader, samt näringsegenskaper hos livsmedel.

Engelsk definition

The processes and properties of living organisms by which they take in and balance the use of nutritive materials for energy, heat production, or building material for the growth, maintenance, or repair of tissues and the nutritive properties of FOOD.

Svenska synonymer

Näringsfysiologiska processer Näringsfysiologiska fenomen Näringsfysiologiska begrepp

Engelska synonymer

Phenomena, Nutritional Physiological Physiological Phenomena, Nutritional Nutritional Physiology Physiology, Nutritional Nutritional Physiology Phenomena Phenomena, Nutritional Physiology Physiology Phenomena, Nutritional Nutrition Physiological Concepts Concept, Nutrition Physiological Concepts, Nutrition Physiological Nutrition Physiological Concept Physiological Concept, Nutrition Physiological Concepts, Nutrition Nutritional Physiological Phenomenon Phenomenon, Nutritional Physiological Physiological Phenomenon, Nutritional Nutritional Physiology Concepts Concept, Nutritional Physiology Concepts, Nutritional Physiology Nutritional Physiology Concept Physiology Concept, Nutritional Physiology Concepts, Nutritional Nutrition Physiological Phenomena Phenomena, Nutrition Physiological Physiological Phenomena, Nutrition Nutrition Physiological Phenomenon Phenomenon, Nutrition Physiological Physiological Phenomenon, Nutrition Nutrition Physiology Physiology, Nutrition Nutritional Physiology Phenomenon Phenomenon, Nutritional Physiology Physiology Phenomenon, Nutritional Nutrition Phenomena Phenomena, Nutrition Nutritional Phenomena Phenomena, Nutritional Nutrition Processes Processes, Nutrition Nutritional Process Process, Nutritional Nutrition Process Process, Nutrition Nutritional Processes Processes, Nutritional