Digestive System Physiological Phenomena

Matsmältningsfysiologi

Svensk definition

Funktionerna i matsmältningssystemet i dess helhet eller i någon av dess delar.

Engelsk definition

Properties and processes of the DIGESTIVE SYSTEM as a whole or of any of its parts.

Svenska synonymer

Matsmältningssystemets fenomen Matsmältningssystemets processer

Engelska synonymer

Digestive Physiology Digestive System Physiological Concepts Digestive System Phenomenon Phenomenon, Digestive System Digestive System Physiological Phenomenon Digestive System Phenomena Phenomena, Digestive System Phenomenas, Digestive System Physiology, Digestive Digestive System Physiology Physiology, Digestive System Digestive System Processes Processes, Digestive System Digestive System Process Process, Digestive System