Fetal Viability

Fostrets livsduglighet

Svensk definition

Fostrets förväntade förmåga att överleva efter födseln.

Engelsk definition

The potential of the FETUS to survive outside the UTERUS after birth, natural or induced. Fetal viability depends largely on the FETAL ORGAN MATURITY, and environmental conditions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Viability, Fetal