Fetus

Foster

Svensk definition

Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.

Engelsk definition

The unborn young of a viviparous mammal, in the postembryonic period, after the major structures have been outlined. In humans, the unborn young from the end of the eighth week after CONCEPTION until BIRTH, as distinguished from the earlier EMBRYO, MAMMALIAN.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fetuses Fetal Structures Fetal Structure Structure, Fetal Structures, Fetal Mummified Fetus Fetus, Mummified Retained Fetus Fetus, Retained Fetal Tissue Fetal Tissues Tissue, Fetal Tissues, Fetal