Fertilization

Befruktning

Svensk definition

Sammansmältningen av en sädescell och ett ägg till en zygot.

Engelsk definition

The fusion of a spermatozoon (SPERMATOZOA) with an OVUM thus resulting in the formation of a ZYGOTE.

Svenska synonymer

Fertilisering Konception Försenad befruktning

Engelska synonymer

Fertilizations Fertilization, Delayed Delayed Fertilization Delayed Fertilizations Fertilizations, Delayed Fertilization, Polyspermic Fertilizations, Polyspermic Polyspermic Fertilization Polyspermic Fertilizations Conception Conceptions