Amniotic Fluid

Fostervatten

Svensk definition

En klar, gulaktig vätska som omsluter fostret inne i amnionsäcken. I första trimestern är det troligtvis ett transsudat av moders- eller fosterplasma. I andra trimestern kommer fostervattnet i första hand från fostrets lungor och njurar. Celler eller substanser i denna vätska kan avlägsnas i syfte att utföra diagnostiska tester (fostervattenprov).

Engelsk definition

A clear, yellowish liquid that envelopes the FETUS inside the sac of AMNION. In the first trimester, it is likely a transudate of maternal or fetal plasma. In the second trimester, amniotic fluid derives primarily from fetal lung and kidney. Cells or substances in this fluid can be removed for prenatal diagnostic tests (AMNIOCENTESIS).

Svenska synonymer

Amnionvätska

Engelska synonymer

Amniotic Fluids Fluid, Amniotic Fluids, Amniotic Amniotic Fluid Index Amniotic Fluid Indices Fluid Index, Amniotic Fluid Indices, Amniotic Index, Amniotic Fluid Indices, Amniotic Fluid