Fetal Research

Forskning på foster

Svensk definition

Utnyttjande för forskningsändamål av organ eller annan vävnad från människo- eller däggdjursfoster i det postembryonala stadiet, dvs sedan fostrets huvudstrukturer utvecklats. Hos människor motsvarar detta perioden mellan den tredje graviditetsmånaden och födseln.

Engelsk definition

Experimentation on, or using the organs or tissues from, a human or other mammalian conceptus in the postembryonic period, after the major structures have been outlined. In humans, this corresponds to the period from the third month after fertilization until birth.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Research, Fetal Fetal Experimentation Experimentation, Fetal Fetal Cell Research Cell Research, Fetal Research, Fetal Cell Fetal Tissue Research Research, Fetal Tissue