Meconium

Tarmbeck

Svensk definition

Den tjocka, grönsvarta, slemaktiga substans som finns i tarmarna hos fullgångna foster. Den består av tarmkörtelutsöndringar, gallpigment, fettsyror, fostervatten och slaggprodukter från livmodern. Tarmbecket utgör den nyföddas första avföring.

Engelsk definition

The thick green-to-black mucilaginous material found in the intestines of a full-term fetus. It consists of secretions of the INTESTINAL GLANDS; BILE PIGMENTS; FATTY ACIDS; AMNIOTIC FLUID; and intrauterine debris. It constitutes the first stools passed by a newborn.

Svenska synonymer

Mekonium

Engelska synonymer

Meconiums