Fatty Acids

Fettsyror

Svensk definition

Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.

Engelsk definition

Organic, monobasic acids derived from hydrocarbons by the equivalent of oxidation of a methyl group to an alcohol, aldehyde, and then acid. Fatty acids are saturated and unsaturated (FATTY ACIDS, UNSATURATED). (Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)

Svenska synonymer

Mättade fettsyror Esterifierade fettsyror Alifatiska syror

Engelska synonymer

Fatty Acid Fatty Acids, Esterified Esterified Fatty Acids Esterified Fatty Acid Acid, Esterified Fatty Fatty Acid, Esterified Fatty Acids, Saturated Saturated Fatty Acids Saturated Fatty Acid Acid, Saturated Fatty Fatty Acid, Saturated Aliphatic Acids Aliphatic Acid Acid, Aliphatic