Fatty Acids, Nonesterified

Fettsyror, fria

Svensk definition

I plasma fritt förekommande fettsyror i komplex med serumalbumin som transportmedel. Dessa fettsyror är inte i form av glycerolestrar.

Engelsk definition

FATTY ACIDS found in the plasma that are complexed with SERUM ALBUMIN for transport. These fatty acids are not in glycerol ester form.

Svenska synonymer

Fria fettsyror NEFA

Engelska synonymer

Acids, Nonesterified Fatty Nonesterified Fatty Acids NEFA Free Fatty Acids Free Fatty Acid Acid, Free Fatty Fatty Acid, Free Fatty Acids, Free Acids, Free Fatty