Mycophenolic Acid

Mykofenolsyra

Svensk definition

Ett antibiotiskt ämne som utvinns från Penicillium stoloniferum och närbesläktade arter. Det blockerar ny biosyntes av purinnukleotider genom att hämma enzymet inosinmonofosfatdehydrogenas. Mykofenolsyra är viktig pga sina selektiva effekter på immunsystemet. Den hindrar utveckling av T-celler och lymfocyter och hindrar B-celler från att bilda antikroppar. Ämnet kan även blockera mobilisering av leukocyter till inflammerade områden.

Engelsk definition

Compound derived from Penicillium stoloniferum and related species. It blocks de novo biosynthesis of purine nucleotides by inhibition of the enzyme inosine monophosphate dehydrogenase (IMP DEHYDROGENASE). Mycophenolic acid exerts selective effects on the immune system in which it prevents the proliferation of T-CELLS, LYMPHOCYTES, and the formation of antibodies from B-CELLS. It may also inhibit recruitment of LEUKOCYTES to sites of INFLAMMATION.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mycophenolate Mofetil Mofetil, Mycophenolate Mycophenolic Acid Morpholinoethyl Ester Cellcept Mycophenolate Sodium Sodium Mycophenolate Mycophenolate, Sodium Myfortic Mycophenolate Mofetil Hydrochloride Mofetil Hydrochloride, Mycophenolate RS 61443 RS-61443 RS61443