Inflammation

Inflammation

Svensk definition

Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.

Engelsk definition

A pathological process characterized by injury or destruction of tissues caused by a variety of cytologic and chemical reactions. It is usually manifested by typical signs of pain, heat, redness, swelling, and loss of function.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inflammations Innate Inflammatory Response Inflammatory Response, Innate Innate Inflammatory Responses