Acute-Phase Reaction

Akutfasreaktion

Svensk definition

Tidig lokal inflammatorisk reaktion på skada, som yttrar sig som feber, ökning av humorala faktorer och av hepatocyternas syntes av proteiner och glykoproteiner; i reaktionen medverkar endogena pyroge ner, hypotalamus, binjurehormoner och andra faktorer.

Engelsk definition

An early local inflammatory reaction to insult or injury that consists of fever, an increase in inflammatory humoral factors, and an increased synthesis by hepatocytes of a number of proteins or glycoproteins usually found in the plasma.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acute Phase Reaction Reaction, Acute-Phase Reaction, Acute Phase Response, Acute-Phase Acute-Phase Response Response, Acute Phase Acute-Phase State Acute Phase State State, Acute-Phase