Immunity, Innate

Medfött immunförsvar

Svensk definition

En normal organisms förmåga att skydda sig mot mikroorganismer och deras toxiner. Den beror på icke-specifika mekanismer som naturligt förekommande antivirala och bakteriedödande ämnen, fagocytos, samt kroppsrelaterade faktorer som t ex kroppstemperatur, syrespänning och ålder.

Engelsk definition

The capacity of a normal organism to remain unaffected by microorganisms and their toxins. It results from the presence of naturally occurring ANTI-INFECTIVE AGENTS, constitutional factors such as BODY TEMPERATURE and immediate acting immune cells such as NATURAL KILLER CELLS.

Svenska synonymer

Ospecifikt immunförsvar Medfödd immunitet Medfödd immunrespons Naturligt immunförsvar Naturlig resistens

Engelska synonymer

Immunity, Non-Specific Immunity, Non Specific Non-Specific Immunity Innate Immune Response Immune Response, Innate Immune Responses, Innate Innate Immune Responses Immunity, Native Native Immunity Innate Immunity Immunity, Natural Natural Immunity Resistance, Natural Natural Resistance