Anti-Infective Agents

Antiinfektiva medel

Svensk definition

Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.

Engelsk definition

Substances that prevent infectious agents or organisms from spreading or kill infectious agents in order to prevent the spread of infection.

Svenska synonymer

Antimikrobiella medel Mikrobicider

Engelska synonymer

Agents, Anti-Infective Anti Infective Agents Antiinfective Agents Agents, Antiinfective Anti-Infective Agent Agent, Anti-Infective Anti Infective Agent Microbicides Anti-Microbial Agent Agent, Anti-Microbial Anti Microbial Agent Antimicrobial Agents Agents, Antimicrobial Anti-Microbial Agents Agents, Anti-Microbial Anti Microbial Agents Microbicide Antimicrobial Agent Agent, Antimicrobial