Anti-Bacterial Agents

Antibakteriella medel

Svensk definition

Ämnen som hindrar tillväxt eller förökning av bakterier.

Engelsk definition

Substances that inhibit the growth or reproduction of BACTERIA.

Svenska synonymer

Antibiotika Antimykobakteriella medel Baktericider

Engelska synonymer

Agents, Anti-Bacterial Anti Bacterial Agents Antibacterial Agents Agents, Antibacterial Antibacterial Agent Agent, Antibacterial Anti-Bacterial Compounds Anti Bacterial Compounds Compounds, Anti-Bacterial Anti-Bacterial Agent Agent, Anti-Bacterial Anti Bacterial Agent Anti-Bacterial Compound Anti Bacterial Compound Compound, Anti-Bacterial Bacteriocidal Agents Agents, Bacteriocidal Bacteriocidal Agent Agent, Bacteriocidal Bacteriocide Bacteriocides Anti-Mycobacterial Agents Agents, Anti-Mycobacterial Anti Mycobacterial Agents Anti-Mycobacterial Agent Agent, Anti-Mycobacterial Anti Mycobacterial Agent Antimycobacterial Agent Agent, Antimycobacterial Antimycobacterial Agents Agents, Antimycobacterial Antibiotics Antibiotic