Antitubercular Agents

Antituberkulosmedel

Svensk definition

Läkemedel för behandling av tuberkulos. De kan indelas i två kategorier: förstahandspreparat, med god effekt och acceptabla toxicitetsnivåer för de allra flesta fall; andrahandspreparat, för läkemedel sresistenta fall eller fall där den primära terapin av annan anledning inte har effekt på patienten.

Engelsk definition

Drugs used in the treatment of tuberculosis. They are divided into two main classes: "first-line" agents, those with the greatest efficacy and acceptable degrees of toxicity used successfully in the great majority of cases; and "second-line" drugs used in drug-resistant cases or those in which some other patient-related condition has compromised the effectiveness of primary therapy.

Svenska synonymer

Tuberkolostatika

Engelska synonymer

Anti-Tuberculosis Agent Agent, Anti-Tuberculosis Anti Tuberculosis Agent Anti-Tuberculosis Drug Anti Tuberculosis Drug Drug, Anti-Tuberculosis Tuberculostatic Agents Tuberculostatic Agent Agent, Tuberculostatic Anti-Tuberculosis Drugs Anti Tuberculosis Drugs Anti-Tuberculosis Agents Anti Tuberculosis Agents Antitubercular Drugs Antitubercular Agent Agent, Antitubercular Antitubercular Drug Drug, Antitubercular