Antiviral Agents

Antivirala medel

Svensk definition

Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.

Engelsk definition

Agents used in the prophylaxis or therapy of VIRUS DISEASES. Some of the ways they may act include preventing viral replication by inhibiting viral DNA polymerase; binding to specific cell-surface receptors and inhibiting viral penetration or uncoating; inhibiting viral protein synthesis; or blocking late stages of virus assembly.

Svenska synonymer

Virushämmare

Engelska synonymer

Agents, Antiviral Antivirals Antiviral Antiviral Drugs Drugs, Antiviral Antiviral Drug Drug, Antiviral Antiviral Agent Agent, Antiviral