Virus Diseases

Virussjukdomar

Svensk definition

Allmän term för sjukdomar orsakade av virus.

Engelsk definition

A general term for diseases caused by viruses.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Virus Diseases, Virus Virus Disease Virus Infections Infection, Virus Infections, Virus Virus Infection Viral Diseases Disease, Viral Diseases, Viral Viral Disease Viral Infections Infection, Viral Infections, Viral Viral Infection