Infections

Infektioner

Svensk definition

Invasion och förökning av mikroorganismer i kroppsvävnader som kan vara kliniskt obemärkt eller ge upphov till lokala cellskador. En lokal infektion kan bli bestående, sprida sig och utvecklas till en akut, subakut eller kronisk, klinisk infektion eller sjukdom. Infektionen kan även bli systemisk, om mikroorganismerna sprider sig till lymf- och kärlsystemet.

Engelsk definition

Invasion of the host organism by microorganisms or their toxins or by parasites that can cause pathological conditions or diseases.

Svenska synonymer

Infektioner och infestationer

Engelska synonymer

Infection and Infestation Infestation and Infection Infections and Infestations Infestations and Infections Infection