Communicable Diseases

Smittsamma sjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar orsakade av ett smittämne eller dess toxiner och som uppstår via direkt eller indirekt överföring av infektuösa medel eller deras produkter från en infekterad individ eller via ett djur, vektor eller den icke-levande omgivningen kring en mottaglig djur- eller människovärd.

Engelsk definition

An illness caused by an infectious agent or its toxins that occurs through the direct or indirect transmission of the infectious agent or its products from an infected individual or via an animal, vector or the inanimate environment to a susceptible animal or human host.

Svenska synonymer

Överförbara sjukdomar Epidemiska sjukdomar Infektionssjukdomar

Engelska synonymer

Communicable Disease Disease, Communicable Diseases, Communicable Infectious Diseases Disease, Infectious Diseases, Infectious Infectious Disease