Parasitic Diseases

Parasitsjukdomar

Svensk definition

Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering.

Engelsk definition

Infections or infestations with PARASITES. They are often contracted through contact with an intermediate vector, but may occur as the result of direct exposure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Parasitic Diseases, Parasitic Parasitic Disease Parasite Infections Infection, Parasite Infections, Parasite Parasite Infection Parasitic Infections Infection, Parasitic Infections, Parasitic Parasitic Infection