Skin Diseases, Parasitic

Hudsjukdomar, parasitära

Svensk definition

Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.

Svenska synonymer

Parasitsjukdomar i huden

Engelska synonymer

Parasitic Skin Diseases Disease, Parasitic Skin Diseases, Parasitic Skin Parasitic Skin Disease Skin Disease, Parasitic