Arthropods

Leddjur

Svensk definition

Arthropoda. Leddjuren har ett hårt, yttre och ledat skelett och ledade ben som sitter parvis. De två dominerande klasserna är insekter (Insecta) och spindeldjur (Arachnida), till vilka hör många medicinskt viktiga arter. De kan vara parasiter eller vektorer (smittöverförare).

Engelsk definition

Members of the phylum Arthropoda, composed of organisms having a hard, jointed exoskeleton and paired jointed legs. It includes the class INSECTS and the subclass ARACHNIDA, many species of which are important medically as parasites or as vectors of organisms capable of causing disease in man.

Svenska synonymer

Artropoder

Engelska synonymer

Arthropod Arthropoda