Animals

Djur

Svensk definition

Encelliga eller flercelliga, heterotrofa organismer med känsel och förmåga att röra sig frivilligt. I den äldre indelningen med fem riken var djurriket (Animalia) ett av rikena. I den moderna modellen med tre domäner representerar djurriket en av många grupper i domänen eukaryota.

Engelsk definition

Unicellular or multicellular, heterotrophic organisms, that have sensation and the power of voluntary movement. Under the older five kingdom paradigm, Animalia was one of the kingdoms. Under the modern three domain model, Animalia represents one of the many groups in the domain EUKARYOTA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Animalia Animal Metazoa