Helminths

Maskar

Svensk definition

Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.

Engelsk definition

Commonly known as parasitic worms, this group includes the ACANTHOCEPHALA; NEMATODA; and PLATYHELMINTHS. Some authors consider certain species of LEECHES that can become temporarily parasitic as helminths.

Svenska synonymer

Parasitmaskar Tagelmaskar Gordius

Engelska synonymer

Helminth Worms, Parasitic Parasitic Worms Parasitic Worm Worm, Parasitic Aschelminthes Aschelminthe Nematomorpha Nematomorphas Gordius