Skin and Connective Tissue Diseases

Hud- och bindvävssjukdomar

Svensk definition

En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.

Engelsk definition

A collective term for diseases of the skin and its appendages and of connective tissue.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.