Connective Tissue Diseases

Bindvävssjukdomar

Svensk definition

En heterogen grupp av sjukdomstillstånd, varav vissa är ärftliga och andra förvärvade, som kännetecknas av onormal struktur eller funktion hos en eller flera av kroppens bindvävstyper, t ex kollagen, elastin eller mukopolysackariderna (glykosaminoglykanerna).

Engelsk definition

A heterogeneous group of disorders, some hereditary, others acquired, characterized by abnormal structure or function of one or more of the elements of connective tissue, i.e., collagen, elastin, or the mucopolysaccharides.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Connective Tissue Disease Disease, Connective Tissue Diseases, Connective Tissue