Neoplasms, Connective Tissue

Bindvävstumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av bindväv, inklusive elastisk vävnad, slemhinnevävnad, retikulär vävnad, ben- och broskvävnad. Begreppet avser inte tumörer belägna i bindväv.

Engelsk definition

Neoplasms composed of connective tissue, including elastic, mucous, reticular, osseous, and cartilaginous tissue. The concept does not refer to neoplasms located in connective tissue.

Svenska synonymer

Bindvävscancer

Engelska synonymer

Connective Tissue Neoplasms Connective Tissue Neoplasm Neoplasm, Connective Tissue