Neoplasms, Bone Tissue

Benvävnadstumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av benvävnad, antingen normal sådan eller mjukvävnad som förbenats. Begreppet avser inte tumörer belägna i benvävnad.

Engelsk definition

Neoplasms composed of bony tissue, whether normal or of a soft tissue which has become ossified. The concept does not refer to neoplasms located in bones.

Svenska synonymer

Benvävnadscancer

Engelska synonymer

Neoplasms, Bony Tissue Bony Tissue Neoplasms Bony Tissue Neoplasm Neoplasm, Bony Tissue Tissue Neoplasm, Bony Tissue Neoplasms, Bony Bone Tissue Neoplasms Bone Tissue Neoplasm Neoplasm, Bone Tissue Tissue Neoplasm, Bone Tissue Neoplasms, Bone