Neoplasms, Connective and Soft Tissue

Bindvävs- och mjukdelstumörer

Svensk definition

Tumörer som utvecklas ur någon del av bindväv eller underhudsvävnad. Begreppet avser inte tumörer belägna i bindväv eller mjukdelsvävnad.

Engelsk definition

Neoplasms developing from some structure of the connective and subcutaneous tissue. The concept does not refer to neoplasms located in connective or soft tissue.

Svenska synonymer

Bindvävs- och mjukdelscancer Tumörer, bindväv och mjukdelar Cancer, bindväv och mjukdelar

Engelska synonymer

Connective and Soft Tissue Neoplasms