Neoplasms, Muscle Tissue

Muskelvävnadstumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av muskelvävnad: skelettmuskelvävnad, hjärtmuskelvävnad eller glatt muskulatur. Termen avser inte tumörer belägna i muskler.

Engelsk definition

Neoplasms composed of muscle tissue: skeletal, cardiac, or smooth. The concept does not refer to neoplasms located in muscles.

Svenska synonymer

Myoblastom Myofibroblastom

Engelska synonymer

Muscle Tissue Neoplasms Muscle Tissue Neoplasm Neoplasm, Muscle Tissue Myoblastoma Myoblastomas Myofibroblastoma Myofibroblastomas