Leiomyosarcoma

Leiomyosarkom

Svensk definition

Sarkom med stora spindelceller av glatt muskelvävnad. Trots att det sällan uppträder i mjukdelar är det vanligt i inälvorna. Tumören är det vanligaste mjukdelssarkomet i mag-termkanalen och livmodern. Medelåldern hos patienter är 60 år.

Engelsk definition

A sarcoma containing large spindle cells of smooth muscle. Although it rarely occurs in soft tissue, it is common in the viscera. It is the most common soft tissue sarcoma of the gastrointestinal tract and uterus. The median age of patients is 60 years. (From Dorland, 27th ed; Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1865)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Leiomyosarcomas Leiomyosarcoma, Epithelioid Epithelioid Leiomyosarcoma Epithelioid Leiomyosarcomas Leiomyosarcomas, Epithelioid Leiomyosarcoma, Myxoid Leiomyosarcomas, Myxoid Myxoid Leiomyosarcoma Myxoid Leiomyosarcomas