Neoplasms by Histologic Type

Tumörer, histologisk typ

Svensk definition

En samlingsterm för olika histologiska typer av tumörer. Den används sannolikt i större utsträckning av sökare än av indexerare och katalogisatörer.

Engelsk definition

A collective term for the various histological types of NEOPLASMS. It is more likely to be used by searchers than by indexers and catalogers.

Svenska synonymer

Cancer, histologisk typ

Engelska synonymer

Histological Types of Neoplasms Neoplasms Histological Type Neoplasms Histological Types Neoplasms by Histological Type Histological Type of Neoplasm Neoplasm Histological Type Neoplasm Histological Types