Neoplasms, Germ Cell and Embryonal

Embryonal- och germinalcellstumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av ursprungliga könsceller från embryonala könskörtlar eller av delar av däggdjurembryots groddlager. Begreppet avser inte tumörer belägna i könskörtlarna eller i embryot eller fostret.

Engelsk definition

Neoplasms composed of primordial GERM CELLS of embryonic GONADS or of elements of the germ layers of the EMBRYO, MAMMALIAN. The concept does not refer to neoplasms located in the gonads or present in an embryo or FETUS.

Svenska synonymer

Germinalcellscancer Embryonalcancer Germinalcellstumörer Könscellstumörer Embryonal- och könscellstumörer Embryonaltumörer

Engelska synonymer

Neoplasms, Germ Cell and Embryonic Germ Cell and Embryonic Neoplasms Germ Cell and Embryonal Neoplasms Cancer, Embryonal and Mixed Neoplasms, Germ Cell Germ Cell Tumor Germ Cell Tumors Tumor, Germ Cell Tumors, Germ Cell Germ Cell Neoplasms Neoplasms, Embryonal Embryonal Neoplasm Neoplasm, Embryonal Embryonal Neoplasms Neoplasms, Embryonal and Mixed Cancer, Embryonal Cancers, Embryonal Embryonal Cancer Embryonal Cancers Germ Cell Cancer Cancer, Germ Cell Cancers, Germ Cell Germ Cell Cancers