Neuroectodermal Tumors

Neuroektodermala tumörer

Svensk definition

Elakartade tumörer som uppkommer ur neuroektodermet, den del av ektodermet hos det tidiga embryot som ger upphov till det centrala och perifera nervsystemet, inklusive viss gliaceller.

Engelsk definition

Malignant neoplasms arising in the neuroectoderm, the portion of the ectoderm of the early embryo that gives rise to the central and peripheral nervous systems, including some glial cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuroectodermal Tumor Tumor, Neuroectodermal Tumors, Neuroectodermal