Neuroendocrine Tumors

Neuroendokrina tumörer

Svensk definition

Tumörer vars celler innehåller sekretoriska korn och härrör från neuroektodermet, dvs de celler från ektoblasten och epiblasten som programmerar det neuroendokrina systemet. Gemensamt för neuroendokrina tumörer är bl a produktion av ektopiska hormoner (ofta via APUD-celler), förekomst av tumörassocierade antigen och isoenzymsammansättning.

Engelsk definition

Tumors whose cells possess secretory granules and originate from the neuroectoderm, i.e., the cells of the ectoblast or epiblast that program the neuroendocrine system. Common properties across most neuroendocrine tumors include ectopic hormone production (often via APUD CELLS), the presence of tumor-associated antigens, and isozyme composition.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuroendocrine Tumor Tumor, Neuroendocrine Tumors, Neuroendocrine