Carcinoid Tumor

Karcinoidtumör

Svensk definition

Vanligtvis liten, långsamt växande neoplasm bestående av öar av runda, oxyfila eller spindelformade, medelstora celler med ganska små, vesikulära kärnor, och täckt av en slemhinna med gul, fårad yta. Tumören kan uppträda var som helst i mag-tarmkanalen (men även i lungorna eller på andra platser); ungefär 90 % uppkommer i appendix. Dessa tumörer har neuroendokrint ursprung och härstammar från en primitiv stamcell.

Engelsk definition

A usually small, slow-growing neoplasm composed of islands of rounded, oxyphilic, or spindle-shaped cells of medium size, with moderately small vesicular nuclei, and covered by intact mucosa with a yellow cut surface. The tumor can occur anywhere in the gastrointestinal tract (and in the lungs and other sites); approximately 90% arise in the appendix. It is now established that these tumors are of neuroendocrine origin and derive from a primitive stem cell. (From Stedman, 25th ed & Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1182)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carcinoid Tumors Tumor, Carcinoid Tumors, Carcinoid Carcinoid Carcinoids Carcinoid, Goblet Cell Carcinoids, Goblet Cell Goblet Cell Carcinoid Goblet Cell Carcinoids Argentaffinoma Argentaffinomas