Carcinoma

Karcinom

Svensk definition

Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".

Engelsk definition

A malignant neoplasm made up of epithelial cells tending to infiltrate the surrounding tissues and give rise to metastases. It is a histological type of neoplasm and not a synonym for "cancer."

Svenska synonymer

Epiteliom Epiteliala maligna tumörer Anaplastiskt karcinom Karcinomatos

Engelska synonymer

Carcinomas Epithelial Neoplasms, Malignant Malignant Epithelial Neoplasms Epithelial Neoplasm, Malignant Malignant Epithelial Neoplasm Neoplasm, Malignant Epithelial Neoplasms, Malignant Epithelial Epithelial Tumors, Malignant Epithelial Tumor, Malignant Malignant Epithelial Tumor Malignant Epithelial Tumors Tumor, Malignant Epithelial Epithelioma Epitheliomas Carcinoma, Undifferentiated Undifferentiated Carcinoma Undifferentiated Carcinomas Carcinoma, Anaplastic Anaplastic Carcinoma Anaplastic Carcinomas Carcinoma, Spindle-Cell Carcinoma, Spindle Cell Spindle-Cell Carcinoma Spindle-Cell Carcinomas Carcinomatosis Carcinomatoses