Carcinoma, Large Cell

Storcelligt karcinom

Svensk definition

Tumör bestående av stora, odifferentierade (anaplastiska) celler. Den är vanligen bronkogen.

Engelsk definition

A tumor of undifferentiated (anaplastic) cells of large size. It is usually bronchogenic. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Karcinom, storcelligt

Engelska synonymer

Carcinomas, Large Cell Cell Carcinoma, Large Cell Carcinomas, Large Large Cell Carcinoma Large Cell Carcinomas